Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

8 mars

Omlegging av parkering og adkomst til legesenter og helsestasjon

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

I den første fasen blir det fokus på to aktiviteter

  • Etablering av ny adkomst til senteret og parkeringsplass mot sør.
    Denne nye parkeringsplassen, med plass til 15 biler, skal betjene legesenter og helsestasjonen i byggeperioden.
     
  • Omlegging av eksisterende vann og avløpsledninger.

 I denne første perioden vil eksisterende parkeringsplassen bli redusert og adkomst til legesenter og helsestasjon blir som vist under.

Utsnitt av riggplan som viser adkomst og redusert P-plass.

8 mars

Første spadestikk

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Da er vi offisielt i gang med byggingen av Helsehuset Stella Maris.

På selveste kvinnedagen 8. mars satte fire kvinner, med tilknytning til prosjektet, det første spadetaket.

Spadetaket ble gjort med en symbolsk spade (med fire skaft) som skal gjenspeile det gode og konstruktive samarbeidet som har vært til nå og som vi ønsker å føre videre inn i byggeprosessen.

Fra venstre; Mona Janne Johansen – enhetsleder eiendomsdrift i Vestnes kommune, Randi Bergundhaugen – varaordfører Vestnes Kommune, Mona Eik – ansatte representant, Åse Lien Kleppe – distriktssjef Skanska Møre og Romsdal