Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

23 april

Sprengningsarbeider – Varslingsrutiner

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Sprengningsarbeidene vil pågå i tidsrommet 24.april til 03.mai 2019.

Selve sprengningen vil bli utført i tidsrommet kl. 09:00 til 18:00.
Sprengingsarbeidet vil bli utført i flere mindre salver med ekstra god dekkning.

Varsling
Varsling vil foregå på flere nivåer.

Naboer
Naboer (som er innmeldt i SMS-varsling) vil en halv time før planlagt sprengning, bli varslet pr. SMS fra sprengningsleder.
Dersom du som nabo ønsker varsling pr. SMS, så kan du melde deg på til Skanska.
Ta kontakt med prosjektleder Vidar Johanse på e-post vidar.johansen@skanska.no eller send sms til mobilnr. 982 10 296.
Oppgi kontaktperson(er), adresse og mobiltelefonnr.

Beboere i sykehjem og omsorgssenter
Vil bli varslet generelt av omsorgspersonell og skal følge interne rutiner (ikke stå ved vindu etc.)
Nøkkelpersoner vil også bli varslet med SMS/telefon fra sprengningsleder.
Ansvarlig kontaktperson i Vestenes kommune vil bli Mona Janne Johansen (mobilnr. 913 71 800)

Selve sprengningen vil bli varslet akustisk
Korte støt 1 minutt før sprengning varsler at sprenging skal skje.
Langt støt varsler at alt er klart etter sprengningen.

Lufttrykk ved avfyring
Idet salven går vil luften forplante seg utover fra sprengningsstedet som ringer i vann.
Dette er helt normalt, og kan i varierende grad merkes av omgivelsene. Eksempelvis kan man oppleve klirring i vindussglass og løse gjenstander.

Sikringssone
Det blir satt ut vaktposter som skal sikre at uvedkommende ikke kommer inn i sikringssonen for
sprengningsarbeidene. Sikringssonen vil variere i utstrekning alt ettersom type sprengning og hvor på tomta det sprenges.
En må påregne noe venting dersom en skal inn eller ut av sikkerhetsonen rett før sprengning. Dette gjelder både gående og kjørende.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)