Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

24 juni

Oppstart elementmontasje

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

I dag passerer vi en viktig milepel: Start ellementmontasje!
Spenncon starter med montasje av stål og betongelementer i kjeller mot nordvest.
Samtidig forsetter vi med kjeller og sjakter i øst samt ringmurer i sør.

Rigging av mobilkran pågår

ØKT INNTRANSPORT TIL BYGGEPLASS!
I montasjeperioden fra 24. august til medio november, vil det være regelmessig leveranse av stål og betongelement til byggeplassen.
Dette skal i utgangspunktet skje på dagtid og vi håper at det ikke vil skape unødige problem for øvrig trafikk.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)