Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

23 august

Montasje av badekabiner

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

På torsdag 22. august startet montasje av de prefabrikkerte badene i vestfløy 2.etg.

Badekabinene er leveres av Probad og blir produsert i Töcksfors i Sverige. Badekabinene blir transportert på lastebil til byggeplassen.
På byggeplass blir badekabinene mellomlagret eller plassert i riktig posisjon med en gang.

Leveranse og montasje følger fremdriften til elementmontasjen og siste kabin ventes til byggeplass i starten av november.
Det skal monteres tilsammen 66 badekabiner på Stella Maris.

Mellomlagret på bakken

Badekabinene heises inn på dekke

Badekabinene plassert i riktig posisjon på dekke

Alle badekabinene (8 stk) på plass i vestfløy 2.etg

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)