Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

29 juni

Grunnarbeider med parkeringsplass i sør – Snarvei i sør forsvinner

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Tirsdag 30. juni starter ACO opp arbeidene med siste del av parkeringsplassen i sør.
I den forbindelse vil gangvei ned fra øvre nivå forsvinne. Parkeringsplassen bygges vider mot sørvest og tørrmuren i sør videreføres.
Det skal etableres en ny trapp i sørvest som erstatning for gangveien. Trappen vil få varmekabler.

Arbeidene vil bli avgrenset med kjegler og sperrebånd.

Riggplan som viser berørt område

Ny situasjon

Arbeid med boring av enegibrønner vil starte opp og pågå ut til midten av august. Dette kommer vi tilbake til i eget innlegg.

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)