Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

6 juli

Boring av energibrønner

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Vi startet opp med boring av energibrønner på den sørligste delen av tomten i uke 27. Det skal bores 17 energibrønner og boringen vil pågå gjennom hele ferien. Hver brønn er 250 meter dyp og det tar omtrent en dag og bore en brønn.
Når alle brønnene er ferdig graves det grøfter og legges rør til samlestokk og videre inn i varmesentralen som ligger i byggets underetasje.

Brønnene skal fungere som varmekilde i den kalde delen av året og til kjøling av bygget om sommeren.

ABE Boring AS som utfører arbeidene med energibrønnene for Skanska.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)