Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

6 juli

Sommerferien 2020

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Prosjektet har generell sommerferie uke 28, 29, 30 og 31 (6 – 31. juli)
Det vil imidlertid være noe arbeid på byggeplass gjennom hele ferien.
Hovedaktiviteten vil være innendørs med unntak av varelevering, noe grunnarbeid og boring av energibrønner.

Ser en tilbake på bildet som ble lagt ut til sist ferie så er endringene i Vestnes sentrum godt synlig.
Vi vil etter ferien gå inn i en fase med sluttføring av pågående arbeider og klargjøring for testing og overlevering den 14. desember.

For utvendige arbeider vil arealene med parkeringsplass mot sør og fortau mot Brugata bli ferdigstilt i høst. Øvrige arealer ferdigstilles først etter at vi har revet den gamle sykeheimen. Dette arbeidet starter i mars 2021 og ferdigstilles til ferien 2021.

Vi ønsker våre naboer en god sommer!

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)