Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

24 september

Flytting av midlertidig P-plass for legesenter og helsestasjon

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Fra fredag 25. september blir P-plass flyttet vestover og inn mot eksisterende bygg ved legesenteret.
Innkjøring blir omlagt og en kjører nå rett inn mot legesenteret.

Årsaken er at grunnentreprenøren skal starte på ferdigstillelsen av den nye parkeringsplassen i sør.
Arbeidet vil pågå i 3-4 uker og en må påregne at det kan bli minst en flytting til før en ender opp på den ferdige parkeringsplassen.

Parkeringen blir vinkelrett på bygg og byggeplassgjerde som oversiktsskisse viser.

Håper at vi i fellesskap klarer å håndtere denne korte perioden med begrenset parkeringsareal.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)