Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Skanska Norge AS skal i totalentreprise for Vestnes kommune bygge et moderne og fremtidsrettet helse- og velferdssenter.  Det nye helse- og velferdssenteret har fått navnet Helsehuset Stella Maris.

På bakkeplan kommer det folkebibliotek, legesenter, kafe, base for hjemmetjenesten og tjenestekontor. 
I andre og tredje etasje planlegges det 64 institusjonsboliger. 
Boligene blir organisert i bogrupper på 8 beboerrom rundt en egen stue og kjøkken. 
I underetasjen kommer rom for minnestund, garderobeanlegg, tekniske rom, boder og lager.
Prosjektet er på 9 200 m2 BTA, fordelt på fire etasjer.
Adresse: Brugata, 6390 Vestnes

HMS

Skanska Norge AS vil som entreprenør være pådriver og koordinator for SHA-arbeidet (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Prosjektet har en egen SHA-plan for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø. De SHA-krav som Skanska Norge stiller til egne ansatte gjelder også våre underentreprenører. For prosjektet er det utarbeidet en personlig sikkerhetsinstruks som alle arbeiderne på byggeplassen skal sette seg inn i og følge.

God planlegging og sterkt fokus på sikkerhet skal sørge for at alle som jobber på prosjektet eller oppholder seg i området rundt kan føle seg trygge gjennom hele byggeperioden.
Målet er at ingen skal bli skadet eller syke som følge av prosjektet. Det er viktig at alle som skal arbeide på byggeplassen setter seg inn i sikkerhetsinstruksen som er utarbeidet på prosjektet.

Miljø

Målet for byggeprosessen er null uønskede miljøhendelser, ingen utslipp til luft, grunn eller vann, og ingen skader på omgivelsene.

Fremdrift

Byggestart mars 2019. Bygget skal overleveres 14. desember 2020.
Etter innflytting skal den gamle sykeheimen rives og parkareal skal ferdigstilles. 
Dette arbeidet starter i mars 2021 og ferdigstilles i juni 2021.

Arbeidstid

Selv om vi ønsker å være til minst mulig ulempe og sjenanse for våre omgivelser, vil våre arbeider nødvendigvis merkes. 
Byggearbeidet vil normalt pågå i tidsrommet mellom kl. 07:00 og 19:00 på hverdager, men det vil i perioder være aktiviteter på lørdager mellom kl. 07:00 og kl. 16:00.