Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

15 mai

Tårnkran

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

I dag er tårnkranen montert og klar til bruk!

Dette markerer starten på en ny fase i arbeidene, der vi på deler av tomten går over fra grunarbeider til klargjøring for egenproduksjon betong.
Sprengningsarbeidene er ferdige, men det gjenstår en god del grunnarbeider utenom selve kjelleren.
I kjeller mot vest er gruber støpt og i dag legges førset del av magerbetongen.

23 april

Sprengningsarbeider – Varslingsrutiner

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Sprengningsarbeidene vil pågå i tidsrommet 24.april til 03.mai 2019.

Selve sprengningen vil bli utført i tidsrommet kl. 09:00 til 18:00.
Sprengingsarbeidet vil bli utført i flere mindre salver med ekstra god dekkning.

Varsling
Varsling vil foregå på flere nivåer.

Naboer
Naboer (som er innmeldt i SMS-varsling) vil en halv time før planlagt sprengning, bli varslet pr. SMS fra sprengningsleder.
Dersom du som nabo ønsker varsling pr. SMS, så kan du melde deg på til Skanska.
Ta kontakt med prosjektleder Vidar Johanse på e-post vidar.johansen@skanska.no eller send sms til mobilnr. 982 10 296.
Oppgi kontaktperson(er), adresse og mobiltelefonnr.

Beboere i sykehjem og omsorgssenter
Vil bli varslet generelt av omsorgspersonell og skal følge interne rutiner (ikke stå ved vindu etc.)
Nøkkelpersoner vil også bli varslet med SMS/telefon fra sprengningsleder.
Ansvarlig kontaktperson i Vestenes kommune vil bli Mona Janne Johansen (mobilnr. 913 71 800)

Selve sprengningen vil bli varslet akustisk
Korte støt 1 minutt før sprengning varsler at sprenging skal skje.
Langt støt varsler at alt er klart etter sprengningen.

Lufttrykk ved avfyring
Idet salven går vil luften forplante seg utover fra sprengningsstedet som ringer i vann.
Dette er helt normalt, og kan i varierende grad merkes av omgivelsene. Eksempelvis kan man oppleve klirring i vindussglass og løse gjenstander.

Sikringssone
Det blir satt ut vaktposter som skal sikre at uvedkommende ikke kommer inn i sikringssonen for
sprengningsarbeidene. Sikringssonen vil variere i utstrekning alt ettersom type sprengning og hvor på tomta det sprenges.
En må påregne noe venting dersom en skal inn eller ut av sikkerhetsonen rett før sprengning. Dette gjelder både gående og kjørende.

8 mars

Omlegging av parkering og adkomst til legesenter og helsestasjon

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

I den første fasen blir det fokus på to aktiviteter

  • Etablering av ny adkomst til senteret og parkeringsplass mot sør.
    Denne nye parkeringsplassen, med plass til 15 biler, skal betjene legesenter og helsestasjonen i byggeperioden.
     
  • Omlegging av eksisterende vann og avløpsledninger.

 I denne første perioden vil eksisterende parkeringsplassen bli redusert og adkomst til legesenter og helsestasjon blir som vist under.

Utsnitt av riggplan som viser adkomst og redusert P-plass.

8 mars

Første spadestikk

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Da er vi offisielt i gang med byggingen av Helsehuset Stella Maris.

På selveste kvinnedagen 8. mars satte fire kvinner, med tilknytning til prosjektet, det første spadetaket.

Spadetaket ble gjort med en symbolsk spade (med fire skaft) som skal gjenspeile det gode og konstruktive samarbeidet som har vært til nå og som vi ønsker å føre videre inn i byggeprosessen.

Fra venstre; Mona Janne Johansen – enhetsleder eiendomsdrift i Vestnes kommune, Randi Bergundhaugen – varaordfører Vestnes Kommune, Mona Eik – ansatte representant, Åse Lien Kleppe – distriktssjef Skanska Møre og Romsdal